Impressionen vom VI. Internationalen Dudelsackfestival im Juni 2010

Impresije z VI. Mjezynarodneho festiwala dudakow 2010

Impressions of the VI International Bagpipe Festival in June 2010